Právní minimum - Základní otázky pracovního práva

05.04.2017 00:00

 

Pracovní právo upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem při výkonu práce. Funkcí a smyslem pracovněprávních předpisů je regulace výkonu práce zaměstnance pro zaměstnavatele. Cílem právní úpravy je na jedné straně poskytnout zaměstnavateli nástroje k organizaci a řízení práce zaměstnanců, za účelem realizace jeho činnosti (organizační funkce), a na druhé straně zajistit zaměstnanci odpovídající podmínky při výkonu práce (ochranná funkce).

CÍLOVÁ SKUPINA KURZU:

Management společnosti, HR manažeři, personalisté, lidé z personálního úseku, ale i ostatní zájemci o pracovní právo.

 

HLAVNÍ CÍLE KURZU:

Seznámit se základy pracovního práva z hlediska Zákoníku práce. Naučit se skutečně používat Zákoník práce a s ním související předpisy.

 

OBSAH KURZU:

Pracovní právo 

 1. Nový Zákoník práce
 2. Pracovněprávní vztahy – povinnosti zaměstnavatelů a práva zaměstnanců
 3. Pracovní poměr - vznik, změna pracovního poměru
 4. Druhy pracovního poměru
 5. Pracovní smlouva (nutné náležitosti a vedlejší náležitosti smlouvy)
 6. Způsoby ukončení pracovního poměru, odstupné
 7. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 8. Pracovní doba a doba odpočinku
 9. Spolupráce s úřady práce a dalšími státními institucemi a úřady 
 10. Kvalifikace
 11. Alkohol a kouření na pracovišti
 12. Pracovní posudky, potvrzení o skončení zaměstnání

 

DOBA TRVÁNÍ KURZU

8 hod

CENA KURZU

2 900Kč + 21%DPH