Školící akce

Tématické okruhy přednášek  2014:

Přehled o chirurgických nástrojích - I. všeobecná chirurgie

Přehled o chirurgických nástrojích vám přinese vhled do problematiky. Chirurgické nástroje jsou využívány v chirurgii ale i v široké škále nechirurgických lékařských profesí. Jejich základní znalost je tedy pro všechny lékaře nezbytná. Paleta chirurgických nástrojů je velmi široká. Jejich využití se liší podle jednotlivých chirurgických odvětví, která si přizpůsobila a vynalezla nástroje vyhovující jejich potřebě....Chirurgické nástroje jsou nejčastěji vyráběny z tzv. chirurgické oceli, slitiny kovů, která je pevná, žáruvzdorná a nekorodující....
 

Přehled o chirurgických nástrojích - II. endoskopie

Druhý stupeň přehledu o chirurgických nástrojích. Tentokrát se budeme věnovat endoskopii všeobecně. 

 

Péče o chirurgické nástroje

Zkušenosti z praxe nás dovedli k tomu, abychom vytvořili kurz "Péče o hcirurgické nástroje". V tomto kurzu se společně dopracujeme k tomu, aby se vám dařilo zachovat funkčnost a hodnotu chirurgických nástrojů po mnoho let. 

 

Artroskopie

Nabízený kurz vám napomůže se orientovat v oblasti artroskopie a používaných instrumentů. Kurz je vhodný pro nelékařský zdravotnický personál a management zdravotnických zařízení.
 

Tématické okruhy přednášek  2013:

Jak získat sebedůvěru.

Slušnost a skromnost jde ruku v ruce. Normální lověk se nenadřazuje ned ostatními, nerozkřikuje se, respektje okolí a nešikanuje jiné. Jak ale zůstat slušným a neestát se fádní šedivou myší, o níž si život otírá boty? Jak získat zdravou sebedůvěru? ....

 

Skutečně efektivní komunikace:

Metoda vedení tohoto kurzu probíhá formou krátké teorie, probíhají praktická cvičení, následně moderovaná diskuze, a závěrem řešení konkrétních případů z praxe.

Časová zátěž:     4 hod

Místo konání:      na pracovišti klienta

Počet osob :       vzhledem k interaktivitě kurzu – max 8 osob na kurzu

Přidaná hodnota tohoto tréninku pro vás:

  • Zdokonalíte se v řešení situací, které jsou pro vás nesnadné
  • Sami zjistíte, jak jste komunikovali ve vašem týmu doposud
  • Intenzivně zapracujete na rozvoji svých komunikačních dovedností

Prodiskutujete vaše vlastní obtížné situace a získáte dovednosti ve skutečně efektivní komunikaci

 

 

Slovní sebeobrana v praxi zdravotníka 

Zdravotničtí pracovníci jsou neustále vystavováni psychickému nátlaku ze strany pacientů, kteří mají mnohdy změněnou psychiku vlivem své nemoci. Účelem této školící akce je naučit se jak využít nejen řeč těla, ale pokusíme se pochopit a prolomit blokádu, která způsobuje konflikty mezi lidmi a nepochopení. Ukážeme vám jednotlivé techniky, které pomáhají získat vliv na situaci. Dále si podrobněji probereme jak se dá reagovat na vztek, odrážet rány pod pás a pokusíme se rozesmát okolí a jiné praktické ukázky….